Temat

FAIR DESIGN 2018 | NADMIAR

Odkąd człowiek opanował Ziemię skala jego oddziaływania na otoczenie stale się zwiększa. Nieustannie rośnie liczba ludzi (co 8 lat jest nas o 1 mld więcej). Rozwojowi miast towarzyszy rozrastanie się slumsów,  jest coraz więcej budynków, samochodów, przedmiotów codziennego użytku, usług, coraz więcej innowacji technologicznych, zaś w sferze wirtualnej krąży coraz więcej danych. Jest też coraz więcej głodu, biedy i śmieci.  Projektanci są widzami, ale i aktorami (a może nawet reżyserami i scenografami) tego przedstawienia. Różne dyscypliny projektowe przenikają do wszystkich zakątków aktywności człowieka – od projektowania przestrzeni publicznej, środków transportu, przez projektowanie aplikacji mobilnych, usług bankowych czy doświadczeń. Nigdy wcześniej projektanci nie mieli przed sobą tak wielkich możliwości i zarazem nie dźwigali tak wielkiej odpowiedzialności.

Nadmiar jest hasłem, które przewrotnie opisuje kondycję współczesnego człowieka. Pomimo przesytu, jaki odczuwają mieszkańcy tzw. krajów rozwiniętych, miliardy innych są przytłoczone biedą, głodem, bezdomnością. Wprawdzie uczucia przesytu i niedosytu są subiektywne, niemniej jednak w skali społeczeństw obecność tych dwóch zjawisk pokazuje jak bardzo współczesny świat jest pozbawiony harmonii – popada w skrajności. Niestabilność ekonomiczna w warunkach globalizacji oznacza światowe oddziaływanie gospodarki niezrównoważonej. Kryzys ekonomiczny staje się normą. Rośnie rozwarstwienie społeczne, zjawiska skrajnej nędzy i niewyobrażalnego bogactwa nabierają ostrości. Nadmiar rodzi niedobór i odwrotnie. Społeczeństwa, które zaznały głodu, mają tendencje do tego, aby dążyć do przesytu, radzą sobie z obawą przed niedoborem poprzez tworzenie sztucznego nadmiaru. Tymczasem cierpiące z powodu przesytu społeczeństwa konsumpcyjne,, szukają ratunku” poprzez takie strategie jak np. redukcja, re-use, selekcja, wyłączenie, slow-life, minimalizm, świadome ograniczenie konsumpcji.

Co sekundę do sieci trafia kilkadziesiąt gigabajtów nowych danych. Zjawisko nadprodukcji informacji  i usług oraz nieograniczonego do nich dostępu sprawia, że stajemy się bezradni wobec  ogromu,którego nie jesteśmy w stanie pochłonąć ani przetworzyć. Problemem jest dokonanie wyboru, skupienie uwagi na czymś, co ma naprawdę znaczenie. Nieustannie konfrontujemy się z nadmiarem przedmiotów, nie słabnie presja nowości – rzeczy o krótkiej dacie przydatności nadal wypierają te długowieczne. Problem głodu nie został rozwiązany, a pomimo to tony żywności lądują na śmietnikach. W świecie start-upów i korporacji narasta swego rodzaju histeria przejawiająca się intensyfikacją prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Cierpimy z powodu nadmiaru idei, religii, książek, a nawet odkryć naukowych.

Projektanci przyjmują różne postawy wobec tyranii nadmiaru: jedni po prostu projektują kolejne rzeczy i usługi, inni starają się przemycać koncepcje skłaniające do refleksji i zmiany zachowań. W jaki sposób design poradzi sobie z nadmiarem, gdy jest on w dużej mierze skutkiem działań projektantów? Teoria projektowania wypracowana w XX wieku nie znała takich problemów. Metody projektowe były nakierowane przede wszystkim na efektywność, funkcjonalność i jakość estetyczną. Zapraszamy do dyskusji zarówno projektantów jak i reprezentantów nauk społecznych: filozofów, socjologów, antropologów czy ekonomistów. Wierzymy, że konferencja  stworzy przestrzeń dla transdyscyplinarnej wymiany poglądów.

Prelegenci

Program

Coming soon

Miejsce


Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

Konferencja odbędzie się w audytorium nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37. Budynek stanowi rozbudowę historycznego gmachu projektu Alfonsa Graviera z 1911 roku. Przebudowę wykonała znana pracownia architektoniczna JEMS Architekci. W nowym kompleksie budynków uczą się studenci Wydziału Rzeźby, Wydziału Scenografii, Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną oraz Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. W pobliżu znajdują się m.in. Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Fryderyka Chopina. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie posiada kilka budynków rozproszonych w różnych punktach miasta.

Rejestracja

Coming soon

Organizator

Katedra Historii i Teorii Designu, Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jest jednym z najbardziej liczących się wydziałów projektowych w Polsce, ukierunkowanym na kształcenie w dziedzinach projektowania produktu, komunikacji wizualnej oraz mody. Zagadnienia poruszane w trakcie studiów są zróżnicowane i obejmują zarówno sztuki stosowane, jak wzornictwo korzystające z nowoczesnych, zaawansowanych technologii, zarówno współczesnych, jak wybiegających w przyszłość. W programie kształcenia na Wydziale Wzornictwa podejmowane są tzw. badawcze tematy projektowe, które odnoszą się do aktualnych problemów cywilizacyjnych. Praktyczne działania projektowe wspomagane są przez Katedrę Historii i Teorii Designu, której zadaniem jest nauczanie w zakresie historii, teorii i krytyki projektowania, poprzez organizowanie seminariów, wykładów, wystaw, konsultacji oraz prowadzenia dyplomowych prac teoretycznych. Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie otrzymał 13 miejsce w Red Dot Design Ranking 2013: Universities in Americas and Europe.

Rada Programowa

 

prof. Bruce Brown, Royal College of Art w Londynie (Wielka Brytania)

Bruce Brown jest profesorem gościnnym na Royal College of Art w Londynie. Wcześniej był V-ce Kanclerzem ds. Badań na Uniwersytecie w Brighton, Dziekanem Wydziału Sztuki i Nauk Humanistycznych oraz profesorem na Wydziale Projektowania na tej uczelni.

Decyzją rady ds. Finansowania dla Anglii, Północnej Irlandii, Szkocji i Walii został wybrany na przewodniczącego głównego panelu odpowiedzialnego za Sztukę oraz Nauki Humanistyczne w UK Research Excellence Framework 2014. Ostatnio pracował dla organizacji w Australii, Portugalii, Hong Kongu i Izraelu oraz prowadził liczne wykłady na temat badań w sztuce.

Jest redaktorem Design Issues Research Journal oraz członkiem Królewskiego Towarzystwa Wspierania Sztuki.


 

dr Magda Kochanowska / Wydział Wzornictwa, Katedra Historii i Teorii Designu
Z wykształcenia jest projektantką, a także autorką licznych publikacji dotyczących wzornictwa w pismach specjalistycznych i popularnych. Od 2005 roku jest związana z Wydziałem Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie pracuje jako adiunkt. Doktorat obroniła w 2010 roku. Przez wiele lat była redaktorem w kwartalniku projektowym 2+3D. W latach 2011-12 wykładała na Universidad Europea de Madrid. Zajmuje się teorią i krytyką designu oraz metodologiami projektowymi. Realizowała polskie i międzynarodowe projekty wystawiennicze w kraju i zagranicą. W 2014 roku tworzyła „Polish Job” – wystawę polskiego designu prezentowaną podczas Design Week w Mediolanie. Była kuratorem generalnym polskiej prezentacji designu na II Biennale Designu w Istambule 2014. W 2016 roku zrealizowała wystawę polskiego projektowania w ramach XXI Triennale di Milano.
Kontakt: magda.kochanowska@asp.waw.pl


dr Józef A. Mrozek / Wydział Wzornictwa, Katedra Historii i Teorii Designu
Od 1978 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, do 2004 w Międzywydziałowej Katedrze Historii i Teorii Sztuki, od 2005 do 2016 roku był kierownikiem Katedry Historii i Teorii Designu na Wydziale Wzornictwa. Wykładał na wielu uczelniach zagranicznych, przede wszystkim w USA i Wielkiej Brytanii. W latach 1999-2003 redaktor naczelny miesięcznika „Meble Plus”, współpracował z kwartalnikiem „2+3D grafika plus produkt”. Autor licznych publikacji poświęconych wzornictwu, sztuce użytkowej i architekturze. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Design History Society.


prof. Michał Stefanowski / Wydział Wzornictwa, Katedra Projektowania
Projektant produktów, małej architektury, opakowań, systemów informacji i komunikacji wizualnej. Obecnie w zespole projektowym INNO+NPD. Autor i współautor projektów kilkudziesięciu produktów, pięciu systemów informacji, oraz licznych projektów graficznych i wizerunkowych. M.in. współautor projektów Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie, systemów informacji dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i Zamku Królewskiego w Warszawie, oraz identyfikacji wizualnej Narodowego Banku Polskiego. Autor artykułów o wzornictwie, kurator wystaw, juror konkursów. Wiceprezes SPFP (Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych), członek Zarządu BEDA (Bureau of European Design Association). Członek Grupy Roboczej przy Ministerstwie Gospodarki d.s. 19 Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Uczestnik spotkań konsultacyjnych Komisji Europejskiej. Kierownik Katedry Projektowania na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie.


dr Monika Murawska / Wydział Sztuki Mediów i Scenografii
Absolwentka filozofii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zajmowała się przede wszystkim historią filmu. Studiowała na Université Paris X Nanterre i Katholieke Universiteit Leuven. W 2008 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie Warszawskim poświęcony współczesnej fenomenologii francuskiej. Jest trzykrotną stypendystką Rządu Francuskiego, sekretarzem redakcji Przeglądu Filozoficzno – Literackiego i członkiem Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Tłumaczy z języka francuskiego; jest także autorką książek: Problem innego (2005) i Filozofowanie z zamkniętymi oczami (2011) oraz licznych artykułów na temat fenomenologii sztuki.


dr Katarzyna Kasia / Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
Filozof, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii UW, stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej. Autorka książki Rzemiosło formowania. Luigiego Pareysona estetyka formatywności, tłumaczka tekstów włoskich filozofów (Pareyson, Vattimo i in.). Publikuje m.in. w „Intertekście”, „Kulturze Liberalnej”, „Sztuce i Filozofii”. Członkini zespołu redakcyjnego „Przeglądu filozoficzno-literackiego”. Współpracuje z Polskim Radiem. Kierownik Katedry Historii Sztuki i Teorii Kultury.

Partnerzy

Partner strategiczny

CULTUREPL-poziom01 [Converted]

Partner instytucjonarny

Idea Fair Design

MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE TEORII I KRYTYKI DESIGNU „FAIR DESIGN”

W 2015 roku Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie rozpoczął organizowanie cyklu konferencji poświęconych teorii i krytyce wzornictwa, które musi dostosować się do coraz szybciej zmieniających się uwarunkowań społecznych, kulturowych, technologicznych i ekonomicznych. W naszym zamierzeniu konferencje te mają stać się forum umożliwiającym dyskusję wykraczającą poza zawodowe środowisko projektantów.

Taka wymiana poglądów toczy się już od dłuższego czasu na świecie, co umożliwia tak teoretykom, jak praktykom projektowania lepsze zrozumienie celów, metod i strategii designu w coraz szybciej zmieniających się warunkach funkcjonowania społeczeństw. W miarę, jak wzornictwo coraz częściej postrzegane jest jako rodzaj „kultury designu“, w dyskusję tę włączają się specjaliści z innych dziedzin, jak filozofia, socjologia, ekonomia czy antropologia kultury. W Polsce jednak taka debata właściwie nie istnieje i platforma wymiany poglądów na te tematy ogranicza się do publikacji w czasopismach naukowych, zawodowych oraz popularnych tygodnikach i dziennikach. Drukowane tam teksty rzadko tylko stykają się z odmienną refleksją czy rzetelną krytyką, nie prowadzą więc ani do prawdziwej wymiany myśli, ani do kształtowania kompleksowego poglądu na stan dzisiejszego wzornictwa.

Międzynarodowe Konferencje Teorii i Krytyki Designu FAIR DESIGN mają zainicjować debatę na temat zdefiniowania bądź zastosowania istniejących już narzędzi badawczych, które posłużą do opisu i analizy zmian zachodzących we współczesnym projektowaniu. Mamy nadzieję, że tego typu spotkania będą okazją do wymiany poglądów między teoretykami z różnych dyscyplin, a praktykami wzornictwa. Od teoretyków oczekujemy opisu stanu współczesnego społeczeństwa z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych (w tym zajmujących się teorią designu), od praktyków podzielenia się refleksjami na temat ich doświadczeń w projektowaniu dla dzisiejszego nieustabilizowanego świata. Do udziału w konferencjach zapraszamy ludzi związanych zarówno z projektowaniem, jak ze sztuką, filozofią, antropologią czy ekonomią. Od wszystkich oczekujemy refleksji odnoszących się do szybko zmieniających się relacji w kulturze, polityce, społeczeństwie i, oczywiście, w designie. Referaty wygłaszane są po polsku i angielsku (tłumaczenie symultaniczne).

kontakt: info@fair-design.pl

Poprzednie edycje

Pierwsza konferencja FAIR DESIGN była poświęcona różnym formom aktywności występującym we współczesnym społeczeństwie. Więcej informacji >>> Fair Design 2015 | AKTYWNOŚĆ

Wydawnictwa

Coming soon