Psychoterapia dla młodzieży z lękiem szkolnym — kiedy skorzystać?

Psychoterapia dla młodzieży z lękiem szkolnym — kiedy skorzystać?

Problemy natury psychologicznej są niestety coraz częściej spotykane wśród młodych ludzi. Jedyną dobrą tego stroną jest fakt, że mówi się na ten temat coraz więcej, normalizując zjawisko. Dzięki temu też rodzice coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że ich dzieci doświadczają takich kłopotów i —  co niezwykle ważne —  wymagają fachowej pomocy. Dowiedz się, kiedy wsparcia wymaga tzw. lęk szkolny.

Lęk szkolny, czyli fobia

Nie wszyscy uczniowie lubią szkołę i naukę, a kiedy tak nie jest, zwykle kojarzone jest to z lenistwem czy złą wolą. Zanim jednak zacznie się zmuszać swoje dziecko do nauki czy denerwować się, że nie chce chodzić do szkoły, warto sprawdzić, co za tym stoi. Być może problemem jest samotność dziecka w szkole, dokuczanie mu przez rówieśników czy konflikty w grupie. Takie problemy zdarzają się niestety często. Nieco rzadziej występuje typowy lęk szkolny, zwany też fobią, który przez to trudniej jest zdiagnozować. Jeśli uczeń uchyla się od chodzenia do szkoły na wszystkie możliwe sposoby, szukając wymówek, udając choroby, a nawet wagarując, może to oznaczać, że nie tyle jest leniwy czy po prostu nie lubi szkoły, co ma fobię szkolną.

Jeszcze wyraźniej o istnieniu takiego problemu psychologicznego świadczą objawy psychosomatyczne. Silna fobia powoduje objawy ze strony układu pokarmowego, spowodowane stresem, a nawet mogą pojawiać się ataki paniki, jak duszności, szybkie bicie serca, drżenie mięśni, osłabienie. Jest to sytuacja, której nie można bagatelizować, dlatego warto obserwować swoje dziecko. A czym takie problemy są spowodowane? Wysokimi, często nierealnymi do spełnienia oczekiwaniami i ambicjami, zbyt dużą presją czy stresującą atmosferą —  w szkole lub w domu, w związku z nauką.

Jak pomaga psychoterapia?

Przeznaczona typowo dla młodzieży z lękiem szkolnym psychoterapia ma za zadanie dotrzeć do źródła problemu, którym wcale nie musi być chęć czy obowiązek zdobywania dobrych ocen, a na przykład niskie poczucie własnej wartości czy poczucie bycia w rodzinie mało ważną osobą. Specjalista pomoże też młodemu człowiekowi wypracować odpowiednie podejście, realnie oceniać swoje możliwości i nie przyjmować na siebie zbyt dużej presji —  własnej albo innych osób.

Wybierz dobrego specjalistę

Psychoterapia dla młodzieży to delikatna materia. W przypadku młodych ludzi jeszcze ważniejszy jest dobór odpowiedniego specjalisty, musi on bowiem umieć dotrzeć do zestresowanego i nierzadko zbuntowanego człowieka. Warto postawić na osobę z odpowiednim doświadczeniem, ale też podejściem —  cierpliwym i pełnym empatii.