Pozbawienie władzy rodzicielskiej — jakie konsekwencje?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej — jakie konsekwencje?

Każdy rodzic wraz z narodzeniem się dziecka zyskuje prawa oraz obowiązki względem swojego potomka. Niestety, nie zawsze opiekun zachowuje się odpowiedzialnie. W niektórych sytuacjach władza rodzicielska może zostać sądownie ograniczona lub odebrana. Sprawdź, jakie są konsekwencje takiej prawnej decyzji.

Kiedy sąd może odebrać prawa rodzicielskie?

Najczęściej w pierwszej kolejności sędzia postanawia jedynie ograniczyć obowiązki i prawa względem dziecka, dlatego rodzic nie może decydować o ważnych kwestiach życiowych nieletniego. Pozbawienie władzy następuje jedynie przy poważnych naruszeniach, takich jak m.in.:

  • psychiczne i fizyczne znęcanie się nad dzieckiem,
  • wykorzystywanie seksualne,
  • porzucenie dziecka,
  • głodzenie,
  • niezapewnienie należytej opieki medycznej,
  • pobyt w więzieniu.

Odebranie władzy rodzicielskiej — jakie konsekwencje dla rodzica?

Wiele osób błędnie sądzi, że tracąc prawa rodzicielskie, rodzic równocześnie nie może spotykać się ze swoim dzieckiem. Okazuje się, że są to dwie odrębne sprawy i, mimo pozbawienia władzy, wciąż matka czy ojciec ma wręcz obowiązek widzeń z małoletnim. Oczywiście wszystko zależy od powodu, w wyniku którego nastąpiło pozbawienie władzy rodzicielskiej. Przy nadużywaniu praw czy rażącym zaniedbaniu dla dobra dziecka sąd może oczywiście wydać zakaz kontaktów. 

Należy również wspomnieć, że opiekun może ubiegać się o odzyskanie praw, pod warunkiem, że przyczyna odebrania władzy została wyeliminowana. W takim przypadku konieczne jest złożenie stosownego pisma do sądu. Rodzic pozbawiony praw nadal musi płacić alimenty na dzieci. Z kolei małoletni dziedziczy po rodzicach (mimo sądownie odebranej władzy rodzicielskiej).

Jak złożyć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Najczęściej tego typu dokument jest składany przez jednego z rodziców lub pozostałych członków rodziny, chcących chronić małoletniego. Podczas rozprawy w sądzie trzeba jednak zaprezentować stosowne dowody oraz przedstawić świadków. W wielu przypadkach wnioskodawca korzysta z pomocy adwokata rodzinnego, który reprezentuje stronę w sądzie.