Potrzebne dokumenty, by uzyskać pozwolenie na broń palną

Potrzebne dokumenty, by uzyskać pozwolenie na broń palną

Strzelectwo cieszy się coraz większym zainteresowaniem w Polsce. Jednak aby bez skrępowania uprawiać tę pasję, trzeba mieć stosowne uprawnienia do posiadania pistoletu, strzelby czy innego rodzaju uzbrojenia. Pozwolenie na broń palną wymaga m.in. złożenia odpowiedniej dokumentacji. Chcesz wiedzieć, jakiej? Dowiedz się tego poniżej!

Najważniejsze dokumenty wymagane do uzyskania licencji

Dokumenty, jakie są potrzebne, by uzyskać pozwolenie na broń palną , można podzielić na wspólne i szczególne, czyli zależne od celu. Do pierwszej grupy zalicza się m.in.:

  • wyniki badań lekarskich, w których lekarz orzeka zdolność fizyczną i psychiczną kandydata do posługiwania się uzbrojeniem,
  • orzeczenie psychologa uzyskane na podstawie stosownych testów,
  • dwie fotografie w formacie 3×4 cm,
  • wniosek do Wojewódzkiego Komendanta Policji, odpowiedniego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
  • dowód wniesionej opłatę skarbowej związanej z wydaniem pozwolenia na broń palną.

Należy dodać, że ww. wniosek powinien zawierać dane osoby, w tym m.in. imię i nazwisko, imię ojca i matki, nazwisko panieńskie matki, a także adres stałego pobytu i do korespondencji. Należy też podać serię i numer dowodu osobistego oraz datę jego wydania, PESEL, jak i typ uzbrojenia oraz cel, jakiemu ma służyć.

Dokumenty w zależności od celu

Określając konkretny cel uzyskania broni, wnioskodawca musi złożyć stosowne dokumenty. W przypadku uzbrojenia służącego do ochrony trzeba udokumentować stałe i realne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia. W celach łowieckich zaś konieczne będzie zaświadczenie o przynależności do PZŁ i o uzyskaniu uprawnień do polowania. W przypadku zaś licencji na uzbrojenie sportowe konieczne będą dokumenty świadczące o przynależności do stowarzyszeń strzeleckich, kwalifikacjach sportowych i licencja od właściwego polskiego związku sportowego.

Jak efektywnie starać się o pozwolenie na broń palną?

Przede wszystkim należy dokładnie zapoznać się z wymogami, a następnie zdać stosowne testy. Można się do tego przygotować samodzielnie albo skorzystać ze wsparcia profesjonalnego ośrodka. Pamiętaj jednak, żeby korzystać z pomocy fachowców, mających odpowiednie doświadczenie w przygotowywaniu do uzyskania licencji.