Ograniczenie a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wraz z pojawieniem się na świecie dziecka rodzice nabywają zarówno prawa, jak i określone obowiązki dotyczące nowo narodzonego członka rodziny. Matka i ojciec decydują m.in. o sposobach leczenia, wyznawanej religii, wyborze przyszłej edukacji czy miejsca zamieszkania. Osoby niewywiązujące się należycie z opieki mogą zostać pozbawione praw do decydowania o własnym dziecku. Sprawdź, kiedy władza rodzicielska może zostać odebrana.

Jakie są różnice pomiędzy ograniczeniem a pozbawieniem władzy rodzicielskiej?

Zawsze to sąd decyduje, czy jednemu lub dwojgu rodziców zostaną odebrane prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem. Jest to w wielu wypadkach ostateczność i wynika z m.in.:

  • rażącego zaniedbywania obowiązków (głodzenie, porzucenie, niepłacenie alimentów),
  • nadużywania władzy rodzicielskiej względem małoletniego (znęcanie się fizyczne i psychiczne, wykorzystywanie seksualne),
  • braku możliwości opiekowania się dzieckiem (poważna choroba, pobyt w więzieniu).

Najczęściej sędzia jedynie ogranicza w mniejszym lub większym stopniu prawa rodzicielskie, licząc na poprawę ze strony opiekunów. 

Odebranie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem

Okazuje się, że utracenie praw do wychowywania potomka nie jest jednoznaczne z zakazem jego widzenia. Taka decyzja jest podejmowana odrębnie przez sąd jeśli istnieją ku temu stosowne przesłanki. Pozbawienie władzy rodzicielskiej  powoduje, że rodzic nie ma wpływu na wiele kwestii związanych z życiem dziecka lub dzieci, jednak wciąż ma prawo, a nawet obowiązek do spotykania się z potomstwem w wyznaczonych terminach. Warto również wspomnieć, że odebranie władzy rodzicowi nie zwalnia go z płacenia alimentów.

Czy rodzic może odzyskać swoje prawa?

Już na etapie złożenia wniosku o ograniczenie czy odebranie władzy rodzicielskiej warto przygotować linię obrony i wykazać relację łączącą opiekuna z dzieckiem. Samodzielna walka może być jednak trudna, dlatego zawsze można podjąć współpracę z adwokatem rodzinnym. Istnieje możliwość odzyskania praw do dziecka, pod warunkiem wyeliminowania przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej.