Jakie informacje powinny zostać zawarte w KIP?

Każdy przedsiębiorca decydujący się na dowolną inwestycję i występujący do urzędu gminy o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych musi spełnić określone przepisami wymagania. Jednym z najważniejszych jest dokument z informacjami dotyczącymi działalności. Chcesz dowiedzieć się, co powinien zawierać? Przeczytaj zatem ten artykuł!

Które przedsiębiorstwa zobowiązane są do dostarczenia takiego dokumentu? 

Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 września 2019 roku. Na znajdującej się w tym dokumencie liście jest ponad 100 pozycji, w tym m.in.

  • instalacje do wytwarzania mieszanek, także chemicznych,
  • elektrownie wodne.
  • firmy produkujące szkło, garbujące skóry,
  • hotele i ośrodki wypoczynkowe znajdujące się poza terenami mieszkaniowymi,
  • parki rozrywki.

Nie chodzi zatem jedynie o emisję szkodliwych substancji do atmosfery, ale też zanieczyszczenie gruntów, wody, jak i uciążliwość spowodowaną hałasem. Ogólnie rzecz biorąc, składają je podmioty, których działalność może potencjalnie mieć negatywny wpływ na otoczenie.

Co powinno znaleźć się w karcie? 

Przede wszystkim lokalizacja, wielkość i opis działalności, aby można było właściwie zakwalifikować dany biznes. Ponadto w KIP powinny zostać ujęte:

  • rodzaje technologii,
  • warianty przedsięwzięcia,
  • prognozowane zużycie surowców, wody i energii,
  • wykorzystanie rozwiązań chroniących środowisko

i co najważniejsze, rodzaje oraz ilość szkodliwych substancji wprowadzanych do otoczenia.

Nie jest to pełna lista. Wymaga ona uzupełnienia o szczegóły wymienione w Ustawie z 3 października 2008 roku dotyczącej m.in. udostępniania informacji o środowisku.

Pragnąc, aby dokument był rzetelnie wykonany i zagwarantował wydanie pozwolenia na budowę, warto pomyśleć o usługach wyspecjalizowanych firm. Chcesz skorzystać z ich pomocy? Przejrzyj oferty i wybierz jedną z nich.