Jak utylizować gruz?

Jak utylizować gruz?

Powstające podczas prac budowlanych lub remontowych odpady są szczególnie uciążliwe i trudne w utylizacji, nie można bowiem po prostu wrzucić ich do pojemników komunalnych. Także generujące je firmy, nie tylko klienci prywatni, muszą w tym zakresie korzystać ze specjalnych usług. Sprawdź, jak pozbyć się gruzu, specyficznego odpadu, wymagającego odpowiedniego postępowania.

Jak zagospodarować gruz?

Co istotne, powstający w czasie prac rozbiórkowych, wyburzeniowych i innych gruz wcale nie musi być traktowany jako odpad i przeznaczony do wyrzucenia. W wielu przypadkach można go wykorzystać, na przykład do wykonania wylewki czy podjazdu bądź oddać komuś, kto planuje takie prace. W tym celu wystarczy na przykład zamieścić ogłoszenie.

Kiedy zaś z takich rozwiązań nie można skorzystać, trzeba pozbyć się tego odpadu w odpowiedni sposób. Na pewno nie można:

  • składować go zbyt długo na posesji —  nie wszyscy wiedzą, że może za to grozić mandat,
  • skorzystać z dzikiego wysypiska czy wywieźć go do lasu —  jest to niemoralne, karalne wysokimi karami i niebezpieczne dla przyrody; w dodatku takie miejsca coraz częściej są monitorowane, więc prawdopodobieństwo wykrycia sprawcy jest duże, kary za to są zaś ogromne,
  • wrzucić gruzu do pojemnika na odpady komunalne —  jest to niedozwolone i może grozić uszkodzeniem sprzętu, co również jest zagrożone wysokimi karami.

A co można zrobić? Najlepszy sposób to wynajem kontenera w firmie oferującej wywóz odpadów tego rodzaju. Alternatywą jest oddawanie gruzu w workach, jest to jednak mało wygodne, dobre tylko kiedy odpadu jest niewiele oraz wymaga transportu na własną rękę, więc w praktyce mało kto korzysta z tego rozwiązania.

Wygodny wynajem kontenera

Nawiązanie współpracy z firmą oferującą wynajem pojemników na gruz jest bardzo wygodne. Można mieć u siebie kontener przez określony czas i sukcesywnie wrzucać do niego powstający odpad lub dokonać jego załadunku w przypadku, gdy jest już składowany. Firma zutylizuje go w odpowiedni sposób —  z perspektywy prawa i ochrony środowiska.