Jak pozbyć się gruzu?

Jak pozbyć się gruzu?

Żadnego rodzaju odpadów nie można pozbywać się w przypadkowy sposób, bez względu na to, czy chodzi o osoby prywatne, czy na przykład firmy produkcyjne. Kwestie te są szczegółowo regulowane przez prawo, a niedopełnienie obowiązków względem niego grozi wysokimi karami. Jednym z bardziej uciążliwych odpadów jest gruz. Przeczytaj, jak można i jak należy się go pozbywać!

Gdzie wyrzucić gruz?

Odpad ten generowany jest w czasie remontów polegających na rozbiórkach i wyburzaniu, np. ścian. Problem z jego pojawianiem się mają inwestorzy prywatni, na przykład remontujący swe domy, jak i podmioty gospodarcze —  takie prace realizowane są też w firmowych budynkach. Warto wiedzieć, że odpadów tego rodzaju w żadnym przypadku nie można wrzucać do pojemników na śmieci komunalne. Każdy, kto taki odpad generuje, musi skorzystać z odpowiednich rozwiązań. Jednym z częściej stosowanych i najwygodniejszym jest nawiązanie współpracy z firmą odbierającą i utylizującą gruz . Zwykle polega ona na podstawieniu kontenera na wybrany czas. Wrzuca się do niego odpad w miarę jego powstawania, dbając o porządek otoczenia, lub dokonuje jego załadunku w przypadku, gdy był już składowany.

Gdzie gruzu nie można wyrzucić?

Osoby chcące zapewnić sobie oszczędności szukają alternatywnych rozwiązań. Warto jednak pamiętać, że pozbywanie się tego odpadu w niedozwolone sposoby jest karalne, a grzywny mogą być wysokie. Najgorszym pomysłem, jaki może przyjść do głowy, jest skorzystanie z tzw. dzikiego wysypiska lub wywiezienie gruzu do lasu. Jest to też fatalne rozwiązanie z punktu widzenia ochrony środowiska.

Gruzu nie można także wrzucić do pojemnika na zwykłe odpady, licząc, że nikt tego nie zauważy. Odpad ten może uszkodzić maszyny używane przez przedsiębiorstwa komunalne, wobec czego grożą wysokie kary!

Wybierz odpowiednio

Pozbywanie się gruzu nie jest tak łatwe jak utylizacja innych śmieci. Zwykle trzeba skorzystać ze specjalnych usług, polegających na wynajmie kontenera. Jest to rozwiązanie legalne, wygodne oraz, gdy wybierze się dobrą firmę, opłacalne.