Czy psychoterapia dla młodzieży z lękiem szkolnym to dobre rozwiązanie?

Czy psychoterapia dla młodzieży z lękiem szkolnym to dobre rozwiązanie?

Młodzi ludzie obecnie doświadczają wielu problemów w sferze psychologicznej, co wynika z licznych przyczyn. Osłabienie więzi rodzinnych, brak wyraźnych zasad, konflikty w grupach rówieśniczych czy poczucie niezrozumienia i osamotnienia to tylko niewielka część z nich. Powoduje to, że znaczna liczba osób zmaga się z rozmaitymi problemami, które wymagają diagnozy specjalisty oraz odpowiedniego postępowania, w formie przede wszystkim terapii. Czy tzw. lęk szkolny jest jednym z nich? Sprawdź!

Czym jest lęk szkolny?

Zwany też fobią społeczną, jest niczym innym jak niechęcią do chodzenia do szkoły. Oczywiście nie wszyscy muszą lubić się uczyć i realizować obowiązek szkolny i nie ma w tym niczego dziwnego, niemniej w przypadku fobii niechęć ta jest niezwykle silna i może skutkować fatalnym samopoczuciem dziecka bądź nastolatka, który staje się wycofany i skryty. Osoba taka nie chce chodzić do szkoły nie tyle ze względu na konflikty w grupie, co silną presję, stres i przemęczenie. Może to dotyczyć na przykład uczniów, którzy bardzo starają się utrzymać się na wysokim miejscu jeśli chodzi o wyniki, dostali się do prestiżowej szkoły czy mają wymagających rodziców —  albo sami nakładają na siebie zbyt wielką presję, mając duże ambicje.

Czy taki problem wymaga fachowej pomocy? Zdecydowanie tak, nie tylko dlatego, że obniża jakość życia i samopoczucie, może nawet skutkować doznawaniem objawów fizycznych stresu, jak nudności, wymioty, biegunki. Osoba doświadczająca silnej fobii szkolnej z pewnością będzie starała się na wszelkie sposoby unikać chodzenia do szkoły, co może oznaczać nie tylko szukanie wymówek i symulowanie chorób, ale też wagarowanie. Jeszcze większe zagrożenie wiąże się z faktem, że lęk szkolny może pociągać za sobą inne problemy, jak uzależnienia —  używki mogą być sposobem na złagodzenie stresu i ucieczką od kłopotów —  a także nerwice czy depresja. Rozwinąć mogą się też inne fobie, na czele z fobią społeczną. Konsultacja ze specjalistą i psychoterapia dla młodzieży z lękiem szkolnym są zatem niezbędne.

Ważna fachowa pomoc

Usuwanie tego problemu, czyli psychoterapia, polega przede wszystkim na rozmowie. Specjalista dowie się, czym spowodowana jest fobia, a także podpowie młodemu człowiekowi, jak sobie z nią poradzić. W grę wchodzi też trening umiejętności społecznych.