Co to jest KIP i w jakim celu sporządza się ten dokument?

Planując inwestycję biznesową i występując do urzędu o wydanie pozwolenia na budowę, większość przedsiębiorców jest zobligowana do złożenia dokumentu określającego sposób prowadzenia działalności oraz jej wpływ na środowisko. Jego złożenie pozwoli urzędnikom wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Chcąc dowiedzieć się więcej, przeczytaj poniższy artykuł.

Jaki dokument należy przygotować i jakie informacje powinien on zawierać? 

Jest to Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, w skrócie KIP , którą powinien złożyć każdy, kto planuje rozbudowę biznesu o potencjalnym wpływie na okalające go tereny oraz ich mieszkańców. Należy w niej dokładnie opisać rodzaj działalności, aby mogła  zostać właściwie zakwalifikowana. Konieczne jest m.in. podanie:

  • lokalizacji przyszłej firmy,
  • wielkość terenu, jaki będzie zajmowała,
  • technologii, z których firma będzie korzystać,
  • prognozy dotyczącej wykorzystania surowców,
  • metod ochrony środowiska,
  • opisu substancji, jakie będą emitowane do środowiska

i wielu innych informacji, o których mowa w Ustawie z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Czy złożenie powyższych informacji wystarczy aby otrzymać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach? 

Nie zawsze złożenie karty informacyjnej jest wystarczające. W przypadku stwierdzenia przez organ administracyjny znaczącego wpływu na środowisko może on wydać decyzję o przeprowadzeniu stosownej oceny i ustalić, w jakim zakresie raport powinien być sporządzony.

Gdzie można szukać profesjonalnej pomocy w przygotowaniu karty?

Studiowanie ustaw i rozporządzeń jest czasochłonne, dlatego zajęci sprawami firmy przedsiębiorcy rzadko mają na to ochotę. W sieci można znaleźć specjalistów, którzy doskonale znają przepisy, mają doświadczenie i wykonują powierzone im zadania terminowo i starannie. Jeśli jesteś zainteresowany ich usługami, znajdź ich!