Badanie wody ze studni głębinowej – kiedy je wykonać?

Gdy herbata smakuje inaczej lub po odkręceniu kranu czuć przykry zapach – trzeba działać! Posiadanie własnego ujęcia wody to dla wielu osób świetne rozwiązanie, ale wiąże się też z pewną odpowiedzialnością – szczególnie jeśli chodzi o jej jakość. Dlatego konieczne są stosowne badania próbek pobranych ze studni głębinowej. Sprawdź, kiedy je zlecić!

Gdy ma zostać dopuszczona do użytku

Pierwszym momentem, kiedy należy zlecić analizę, jest czas poprzedzający rozpoczęcie użytkowania nowego przyłącza wodnego. Badania wykonuje się w zarówno w sytuacji, gdy podłącza się instalację na prywatnej posesji, jak i we wszystkich innych okolicznościach. Na istotność przeprowadzenia takich prac wpływa to, jak będzie wykorzystywana woda z ujęcia. Dzieli się ją bowiem na trzy klasy zdatności cieczy:

  • I – najwyższa jakość; dociera ona do kranów w domach, ale może być również używana w hodowli ryb, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym,
  • II – wykorzystuje się ją przy hodowli mniejszych ryb i do pojenia zwierząt gospodarczych, a także w celach rekreacyjnych,
  • III – używana wyłącznie w rolnictwie do nawadniania pól i w przemyśle (poza spożywczym i farmaceutycznym).

Biorąc pod uwagę fakt, że zarówno źródła podskórne, jak i głębinowe są coraz częściej zanieczyszczone m.in. środkami używanymi na polach, wykonanie takich badań jest wyjątkowo istotne.

Zmiana parametrów fizykochemicznych

Inna sytuacja, w której analiza okazuje się potrzebna, to zaobserwowanie zmiany parametrów fizykochemicznych płynu. Chodzi o jego smak, zapach, mętność i barwę. To zdecydowanie najważniejsze przesłanki, wskazujące na to, że konieczne będzie badanie wody ze studni głębinowej . Może to bowiem oznaczać, że pojawiły się w niej zanieczyszczenia chemiczne lub biologiczne. Te z kolei mogą znacząco wpływać na stan zdrowia, a nawet zagrażać życiu użytkowników danego ujęcia. Alarmujące powinny być również nieznanego pochodzenia zmiany na skórze po kontakcie z cieczą, w tym wysypki czy inne podrażnienia.

Kontrolne badania jakości

Ostatecznie – analizę taką trzeba wykonywać kontrolnie. Wskazuje się, że najlepiej byłoby to robić przynajmniej raz w roku. Szczególnie istotne jest badanie wody ze studni, jeśli np. w okolicy wystąpiła powódź lub w sąsiedztwie znajduje się zbiornik z szambem. Pamiętaj, że od tego może zależeć zdrowie lub życie Twoje i innych użytkowników ujęcia.