Badania wody ze studni głębinowej – dlaczego jest ważne?

Niezależność od wodociągów dzięki własnemu ujęciu z głębokich źródeł ma wiele zalet. Niższe rachunki, brak ewidencji zużycia wody… To tylko niektóre z nich. Ale wraz z tym pojawia się duża odpowiedzialność za jakość cieczy. Dlaczego badanie próbek ze studni głębinowej jest szalenie istotne? Dowiedz się tego już teraz!

Skąd zanieczyszczenia w studni?

Istnieje wiele źródeł zanieczyszczeń, wpływających na jakość nawet głęboko osadzonych wód. Wskazuje się, że bardzo często są one efektem obfitego nawożenia pól. Składniki nawozów przedostają się przez glebę do podziemnych zbiorników wodnych, wpływając na ich skład chemiczny. Z drugiej strony skażenie może nastąpić np. wskutek wycieku z szamba w sąsiednim gospodarstwie lub powodzi. Ostatecznie – zanieczyszczenie bywa efektem naturalnych procesów, zachodzących między skałami a samą cieczą.

Zanieczyszczenia chemiczne

Do najczęstszych skażeń dochodzi w momencie, gdy przekroczone zostają normy ilości manganu i żelaza, wpływających m.in. na mętność cieczy, smak, barwę i zapach. Przejawem takiego zanieczyszczenia są także osady w kolorze rdzy lub wpadające w czerń. Zbyt duże stężenie tych pierwiastków może doprowadzić do uszkodzenia urządzeń wymagających wody do pracy, w tym pralek, zmywarek oraz instalacji sanitarnych. Trzeba też pamiętać, że stanowi to potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Do skażeń chemicznych zalicza się również zbyt dużą ilość azotanów. Najczęściej ich obecność w ujęciu wynika z działalności człowieka – wiele nawozów stosowanych w rolnictwie zawiera takie związki. Badanie wody ze studni głębinowej pod tym kątem jest wyjątkowo ważne, gdyż częste wystawienie na te substancje może powodować raka.

Zanieczyszczenia biologiczne

W wodzie ze studni głębinowej mogą pojawić się bakterie. Najczęściej zdarza się to w sytuacji, gdy instalacja ujęcia jest nieszczelna, doszło w okolicy do rozszczelnienia szamba, powodzi lub źródło zostało zalane. Do najgroźniejszych i najczęściej występujących bakterii należy E. coli, legionella i wiele innych chorobotwórczych mikroorganizmów.

Badania wody ze studni – zleć je profesjonalistom!

Jak widać, badania te należy wykonywać okresowo i w sytuacji, gdy zmieniają się parametry cieczy. Potencjalne zanieczyszczenia bowiem mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia użytkowników instalacji, jak i sprzętów podłączonych do niej. Dlatego, gdy zauważysz oznaki skażenia źródła – zgłoś się do laboratorium, które wykona taką analizę.