APQP — co to jest?

Poprawna kontrola jakości wytwarzanych produktów ma ogromne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa. Firma może dzięki niej jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby klientów i wprowadzać trafne poprawki, które przyczyniają się do polepszenia wyników finansowych i obniżenia kosztów produkcji. Jedną z najważniejszych metod tego typu monitorowania jest APQP.

Czym tak naprawdę jest APQP?

Wyróżniamy wiele różnych metodologii kontroli produkcji, ale tylko jedna z nich jest w tak ogromnym stopniu nastawiona na klienta. APQP – aby zrozumieć, co to tak naprawdę jest, wystarczy poznać rozwinięcie tego skrótowca. Zaawansowane planowanie jakości wyrobów mówi w zasadzie samo za siebie. To specjalne zasady postępowania, dzięki którym można upewnić się, że produkt będzie spełniał oczekiwania odbiorcy przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Szkolenia APQP dają doskonałe rezultaty i przekładają się na lepsze wyniki finansowe firmy.

Jak przebiega APQP?

Zaawansowane planowanie jakości to wieloetapowy proces, który warto przedstawić krok po kroku. APQP w wersji, którą opisuje każdy podręcznik, przebiega w następujący sposób:

  1. Planowanie wyrobu.
  2. Projektowanie i rozwój wyrobu.
  3. Projektowanie i rozwój procesu produkcji.
  4. Walidacja wyrobu i procesu produkcji.
  5. Rozpoczęcie procesu produkcji; ocena i poprawki.

Przeprowadzane działania dotyczą zatem wszystkich faz rozwoju wyrobu: od luźnej koncepcji po sprawdzanie efektów w praktyce. APQP jest bardzo przydatne, a poprzez szkolenie można je wdrożyć w swojej firmie.

APQP – skuteczna kontrola jakości w firmie

Wprowadzenie zasad zaawansowanego planowania jakości wyrobu przynosi znakomite rezultaty w krótkim czasie. Firma może dzięki temu lepiej rozpoznawać oczekiwania klienta, a także optymalizować proces produkcji. To rozwiązanie, które da się zastosować w przedsiębiorstwie każdej branży.